JOIN good forces arbeider i land som reiser seg etter krig og konflikt. I dag er JOIN tilstede i DR Kongo.
 
 
For 2017 har Norad bevilget 15,5 millioner NOK til å
  • Rehabilitere og reintegrere 1000 kvinner og jenter utsatt for krigsvoldtekt,
  • Gi 500 menn opplæring med fokus på kjønnsroller og økt respekt for kvinner
  • Sørge for bedre mødre- og barnehelse til 3000 kvinner og nyfødte
Noradstøtten forutsetter at JOIN står for en egenadel på 10 prosent, dvs. at det må samles inn 1,55 millioner i gaveinntekter i 2017.
 
Din støtte til JOIN gjør du det mulig å nå målene for 2017.
 
Takk for din gave!
 
 

Slik bruker vi våre penger

Takket være solide lokale partnere i DR Kongo, kan de administrative kostnadene i Norge holdes nede.

Midlene fordelt på tema

Norad-prosjektene omfatter hjelp til voldtektsofre, trygge fødsler og opplæring i ikke-voldsatferd. I tillegg støtter JOIN Mama Jeannes barnehjem

JOIN

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN.

Vår historie

1993

Etablering av stiftelsen. Nødhjelpsarbeid i Mosambik.

 

1994

Nødhjelpsteam til krigen på Balkan, DR Kongo og Rwanda.

1995

Starter støtte til barnehjem i Goma, DR Kongo. Ledes av Mama Jeanne.

 

1996

Starter gjenoppbygging av helsestasjoner i DR Kongo.

 

1997

“Gi meg en sjanse” i Uganda. Arbeid blant barn i fengsel.

Hjelpearbeid blant flyktninger og internflyktninger i DR Kongo og Rwanda.

 

1999

Starter demobilisering og reintegrering av geriljagrupper i Uganda.

 

2003/2004

Starter rehabilitering og reintegrering av barnesoldater. 

Starter arbeid for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo. Feltarbeidet ledes av Mama Jeanne og Mama Jeannette.

 

2005

Gjenoppbygging av Pinga sykehus. Bygging av fistelavdeling og utdanning av kirurger ved Panzi-sykehuset, DR Kongo. 

 

2010

Byggestart av sykehuset Kyeshero Hospital på 250 senger. 

Byggestart av paviljong ved Heal Africa Hospital. 

Oppstart av Fatherhood-programmet. Et pionerprogram blant kongolesiske menn for å forebygge bruk av vold i familien og lokalsamfunnet.

 

2012

Åpning av Kyeshero Hospital og ny paviljong på Heal Africa Hospital.

 

2012

Gir nødhjelp til 126 000 internflyktninger i Nord Kivu, DR Kongo. 85 000 er underernærte barn under fem år.

 

2012

Starter helsearbeid i Maniema, DR Kongo for å redusere mor/barn dødeligheten. 

 

2013

Starter et omfattende helsearbeid i Nord Kivu med opprusting av helsestasjoner, helseposter og mobile klinikker. 

 

2014

Starter voldsforebyggende arbeid blant Toposafolket i Kuron, Sør Sudan. Staben kurses i DR Kongo.

 

2014

Starter samarbeid med ARC Kenya i Kisumu. Støtte til foreldreløse barn, voldforebyggende arbeid og helsearbeid gjennom ren energi.

2015

Mama Jeanne og Mama Jeannette som leder feltarbeidet for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo blir nominert til Nobels fredspris sammen med Denis Mukwege.

 

2016

Motherhood, Fatherhood og SGBV- programmene i DR Kongo gjør en stor forskjell for sårbare kvinner og barn. 

 

2017

JOIN good forces flyttes tilbake til Oslo og styrker fokuset på DR Kongo.