Bærere av håp

Ved å øke tilgangen til helsehjelp, koble gode krefter, motarbeide vold og hjelpe overlevende etter kjønnsbasert seksuell vold tilbake til et verdig liv – bidrar JOIN til å styrke kvinner og barn i DR Kongo.

Helse

Organisere

Voldsforebygge

Styrke

Mama Jeanette og Mama Jeanne i DR Kongo er to av kvinnene som gjennom en årrekke har gjort en heltemodig innsats for å hjelpe de mange tusen kvinner og barn som er ofre for krigens ufattelige brutalitet i det østlige Kongo.

JOIN har siden 2004 samarbeidet med kvinnene som har viet sitt liv for å hjelpe andre og ble nominert til Nobels fredspris i 2015 og 2016.
 

Toxic masculinity - en dokumentar om hva det vil si å være mann i DR Kongo.

"Fred i verden starter i hjemmet" er mottoet til Jackson og teamet hans når de reiser rundt og arrangerer kurs for menn i konfliktfylte områder. Fatherhood-kursene er en sentral del av JOINs voldsforebyggende arbeid i det østlige Kongo.

   

 

   

Hvor vi jobber

DR Kongo

JOIN har arbeidet i DR Kongo siden 1994 da flyktningene fra Rwanda strømmet inn i den lille byen Goma. I dag jobber JOIN gjennom Hope in Action.

Nord-Kivu

JOINs innsats er konsentrert til Nord-Kviu med 7.5 millioner innbyggere, stor politisk ustabilitiet og høyt antall internt fordrevne flyktninger.

Norge

I tillegg til å ha hovedkontor og viktige samarbeidspartnere i Norger, arranger JOIN Kongo-kvelder i Oslo hvor spennende temaer belyses.

 

JOIN good forces
Grubbegate  4-6| PB 6814 | 0130 Oslo|

Org No: 871529302
[email protected]
+47 22 01 07 00
Konto: 5005.06.02580