- Jeg takker JOIN for samarbeidet vårt!

Dr. Denis Mukwege uttrykker sin takknemlighet over det mangeårige samarbeidet med JOIN good forces.

- Kampen mot seksuell vold er et program som fortsatt er viktig fordi Nord-Kivu fremdeles er herjet av væpnede grupper. Og der det er væpnede konflikter, finner vi seksuell vold. Jeg takker JOIN for samarbeidet vårt. Og viktigst av alt, vil jeg understreke at vi fortsatt trenger deres støtte slik at kvinner som er ofre for seksuell vold kan komme til Kyeshero sykehus og motta den omsorgen de trenger, sier Mukwege. 

Mukwege avslutter sitt uttalelse, gitt i videointervju med Hope in Action leder Banyene Bulhere lørdag 27. oktober 2018, med å takke for gratulasjoner med fredsprisen og å si: - Vi skal fortsette å samarbeide!

JOINs gratulasjon av fredsprisvinner Dr. Denis Mukwege

Bærere av håp

JOIN good forces er en norsk organisasjon som forener gode krefter for å styrke kvinner og barn i Øst-Kongo.

Siden 1994 har mer enn 30.000 kvinner og barn fått hjelp til å reise seg etter å ha blitt utsatt for seksuell vold. Tusenvis av fattige på landsbygden har fått tilgang på helsehjelp og 5.000 menn har fått opplæring i kvinners rettigheter. Hjelp oss å nå enda flere!

Gi en gave her!

 

Gi et fast bidrag her!

Nøkkeltall for JOIN good forces (2018)

For hver 100 lapp JOIN brukte, gikk
91 kroner til formålet (Formålsprosent: 91 %)
4 kroner til administrasjon i Norge (Administrasjonsprosent: 4 %)
5 kroner til opplysningsarbeid i Norge.

Innsamlingsprosent 2018 (gaveinntekter minus innsamlingskostnader): 73 %

Midlene fordelt på tema

Diagrammet under viser fordeling av midlene brukt på formålet (2018-tall)

JOIN

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN.

Vår historie

1993
Etablering av stiftelsen under navnet CRN, Christian Relief Network. Nødhjelpsarbeid i Mosambik.
1994
Nødhjelpsteam til krigen på Balkan, DR Kongo og Rwanda.
1995
Starter støtte til barnehjem i Goma, DR Kongo. Ledes av Mama Jeanne.
1996
Starter gjenoppbygging av helsestasjoner i DR Kongo.
1997
“Gi meg en sjanse” i Uganda. Arbeid blant barn i fengsel.
Hjelpearbeid blant flyktninger og internflyktninger i DR Kongo og Rwanda.
1999
Starter demobilisering og reintegrering av geriljagrupper i Uganda.
2003/2004
Starter rehabilitering og reintegrering av barnesoldater.
Starter arbeid for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo. Feltarbeidet ledes av Mama Jeanne og Mama Jeannette.
2005
Gjenoppbygging av Pinga sykehus. Bygging av fistelavdeling og utdanning av kirurger ved Panzi-sykehuset, DR Kongo.
2010
Byggestart av sykehuset Kyeshero Hospital på 250 senger.
Byggestart av paviljong ved Heal Africa Hospital.
Oppstart av Fatherhood-programmet. Et pionerprogram blant kongolesiske menn for å forebygge bruk av vold i familien og lokalsamfunnet.
2012
Åpning av Kyeshero Hospital og ny paviljong på Heal Africa Hospital.
Gir nødhjelp til 126 000 internflyktninger i Nord Kivu, DR Kongo. 85 000 er underernærte barn under fem år.
Starter helsearbeid i Maniema, DR Kongo for å redusere mor/barn dødeligheten.
2013
Starter et omfattende helsearbeid i Nord Kivu med opprusting av helsestasjoner, helseposter og mobile klinikker.
2014
Starter voldsforebyggende arbeid blant Toposafolket i Kuron, Sør Sudan. Staben kurses i DR Kongo.
Starter samarbeid med ARC Kenya i Kisumu. Støtte til foreldreløse barn, voldsforebyggende arbeid og helsearbeid gjennom ren energi.
2015
Mama Jeanne og Mama Jeannette som leder feltarbeidet for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo blir nominert til Nobels fredspris sammen med Denis Mukwege.
2016
Motherhood, Fatherhood og SGBV (Sexually Gender Based Violence)- programmene i DR Kongo gjør en stor forskjell for sårbare kvinner og barn.
2017
JOIN good forces flyttes tilbake til Oslo og styrker fokuset på DR Kongo.
2018
Nye prosjekter utvikles i samarbeid med Hope in Action. Noradfinansiert prosjekt utfases.
2019
UD-finansiert projekt styrker lokalsamfunn og hjelper overlevende etter seksuell vold i Nord-Kivu.

JOIN good forces
Holbergs plass 4, 0166 Oslo
[email protected]
+47 22 01 07 00
Konto: 5005.06.02580