Arbeid blant barn

De aller svakeste i samfunnet er barna. Krig og fattigdom fratar barna fundamentale rettigheter som retten til skolegang, helsehjelp - en framtid. Det er et perspektiv som utfordrer oss sterkt.

FNs Barnekonvensjon sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har menneskerettigheter. Alle stater som har signert barnekonvensjonen har en plikt til å sørge for at den følges i deres eget land. FNs barnekomité overvåker jevnlig hvordan barn har det i de enkelte medlemslandene, og kommer med anbefalinger og observasjoner.

Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har signert og er bundet til gjennom internasjonal lov. Den er ratifisert av alle FNs medlemsland unntatt USA.

Noen eksempler på barns rettigheter:

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til beskyttelse.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettighetene.

Dette er rettigheter vi ser blir brutt hver eneste dag i DR Kongo. 

I følge FN er DR Kongo blant verdens farligste land for kvinner og barn å leve i.

Mange barn har også blitt vitne til de mest brutale overgrep og de har sett både mor og far bli drept foran øynene deres. Dessverre har mange barn også blitt utsatt for de mest forferdelige overgrep, og barn helt ned i toårsalderen har blitt voldtatt. Skolegang og helsehjelp blir hindret på grunn av jevnlige krigsutbrudd. Barn på flukt er spesielt sårbare og trenger derfor spesiell fokus fra vår side.

Barnehjem for foreldreløse barn og barn som har kommet bort fra sine foreldre under flukt.

Hvis ingen bidrar til at de får både praktisk, psykososial og medisinsk hjelp er sannsynligheten stor for at framtiden til barna blir både mørk og vanskelig.  Men heldigvis finnes det mennesker som Mama Jeanne, som har viet livet sitt til å hjelpe de mange foreldreløse. Mange av disse hadde vært i fare for å bli rekruttert som barnesoldater om de ikke hadde fått hjelp. I dag bor nærmere 200 foreldreløse barn på Mama Jeannes barnehjem i Goma. Der får de omsorg, medisinsk oppfølging og de minste får også skolegang. 

Les mer om DR Kongo her. 

Mor til tusener

Jeanne hadde ingen planer om å bli Mama for hundrevis av foreldreløse, men da hun så gutten sitte ved sin mors lik, kunne hun ikke bare gå forbi.

Det begynte da hun var 18 

Den omsorgsfulle 60-åringen driver et Mama Jeannes barnehjem i Goma, Øst-Kongo. Det var som nygift 18-åring at Jeanne Nacatche Banyere først begynte å ta seg av foreldreløse barn. Det startet med et barn møtte på vei hjem der hun bodde i Masis. Den lille gutten satt ved liket av sin mor som var blitt drept av militsen. Jeanne kunne ikke bare gå forbi og tok barnet med seg hjem. Etter hvert kom det flere og flere. Hun brydde seg ikke om at det ikke var nok plass i huset. – Det var trangt, men de var trygge. Jeg måtte bare få det til å fungere, forteller Mama Jeanne.   

Dette er mitt kall  

– Dette er er mitt kall, sier hun når vi spør om hva som motiverer henne. Åttebarnsmoren har viet livet sitt til barn som har mistet foreldre under krig og konflikter. Urolighetene gjør stadig flere barn foreldreløse. Takket være hjelpeorganisasjoner og FN-soldater får Mama Jeanne hjelp til å bringe barn trygt til barnehjemmet. Hadde det ikke vært for henne og teamet hennes, hadde mange av dem nå vært døde eller stått i fare av å bli rekruttert av væpnede grupper.  

Trygg start på livet 

img_20190201_095722

På barnehjemmet får barna den tryggheten de trenger for å utvikle seg. Viktigst av alt; de får lov til å være barn. Mama Jeannes drøm for barna er å se dem vokse opp i et familiemiljø som er preget av kjærlighet og fritt for vold. Slik kan de få et godt liv og finne sin plass i samfunnet når de blir voksne.  

Jasmine 27 år senere 

Jasmine Munihire Karafuru kom til barnehjemmet da hun var fire år gammel. Hun og den to år yngre broren hadde nettopp mistet foreldrene sine, og slektninger kunne ikke ta seg av dem. – På Mama Jeannes barnehjem fikk det vi trengte både, også utdanning. Og barna vi bodde sammen med, ble vår familie, forteller Jasmine. Nå er hun 31 år og bor i Uganda med ektemann og to barn. Jasmine driver en butikk i Kampala, mens broren hennes har flyttet til Canada hvor han jobber som journalist. Hun holder fortsatt kontakten med de andre barna hun vokste opp med og minnes omsorgen og støtten hun fikk på barnehjemmet. – Vi klarte oss! Det hadde vi ikke gjort uten Mama Jeanne og hennes omsorgsfulle medarbeidere, fortsetter hun.  

– Det varmer hjertet å vite at barn som har vokst opp på barnehjemmet nå har det bra. Jeg betrakter dem som mine barn og er svært stolt av dem, sier Jeanne med varme i stemmen.